quarizite rossa, mramor

Pregled, mramor

quarizite-rossa.jpg
quarizite rossa