quarizite grigia, mramor

Pregled, mramor

quarizite-grigia.jpg
quarizite grigia