Limestone

giallo-d-istria.jpg
giallo d istria
crema-luna-classic.jpg
crema luna classic
sugar-white.jpg
sugar white
crema-luna-light.jpg
crema luna light
almond-beige.jpg
almond beige

Vapnenac (krečnjak, limestone) je sedimentna stijena sastavljena od minerala kalcita; osim toga može sadržavati i male količine drugih minerala: gline, sporogelita, dijaspora, hidrargilita, limonita, hematita, kremena, cirkona, turmanlina i granita. Nastao je taloženjem vapnenih kućica i skeleta izumrlih morskih životinja, a donekle i bilja. Koristi se kao građevni materijal i za izradu vapna.